Dagmar Chytková

Administrativní podpora

"Při práci je pro mě důležité etické a ekologické hledisko, které dělá svět lepším. A právě to je možné nalézt ve Frank Bold.

Dáša se věnuje práci s CRM systémem, organizuje data a podílí se na produkci. Také se stará o to, aby v důležitých textech nebyly žádné gramatické chyby. 

Dáša vystudovala obory Český jazyk a literatura a Informační studia a knihovnictví. Působila v několika projektech věnovaných informačnímu vzdělávání a rozvoji e-learningu. 

Dagmar Chytková

zpět na celý tým