Eliška Bartošová

Public Relations

"Frank Bold je sen píáristů. Je to organizace, o které se dobře píše a mluví v superlativech. Všechno je to totiž pravda, lidé tady dělají skvělou práci pro společnost a je radost být toho součástí."

Eliška se stará o to, aby Frank Bold dodával veřejnosti aktuální, kvalitní a důležité informace. Vydává informační bulletin pro dárce a příznivce. Je autorkou manuálu Komunikace pro lokální občanské iniciativy. 

Absolvovala půlroční stáž v Madridu, kde zpracovávala rešerši dokumentů o společenské odpovědnosti korporací a korporátní odpovědnosti. Tématu se věnovala i ve své diplomové práci, v níž srovnala principy konceptu společenské odpovědnosti malých a středních podniků s principy sociálního podnikání.
 
 

https://www.facebook.com/eliskabartosova

Eliška Bartošová

zpět na celý tým