Gabriela Vondrušová

Péče o dárce

„Frank Bold je pro mě symbolem smysluplného spojení komerčních a neziskových aktivit, které stojí na těch správných morálních hodnotách. Líbí se mi, v jakém rozsahu se věnuje veřejně prospěšným případům a jak konkrétně pomáhá lidem v jejich příbězích, které máme na dosah a které se dotýkají nás všech. Poznala jsem tu lidi, kteří jsou nadšeni do své práce, a to mě také motivuje."

Gabriela vystudovala Fakultu humanitních studií na Univerzitě Karlově, kde se rozhodla věnovat tématu neziskových organizací na Katedře studií občanské společnosti. Od počátku svého studia fungovala jako dobrovolnice v několika organizacích, např. v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež nebo v komunitním centru pro mexické přistěhovalce ve Phoenixu v Arizoně, kde pomáhala po dobu čtyř měsíců. Nejvíce ze všeho ji však lákala práce na fundraisingových projektech – hrdá je zejména na projekt komunitního dárcovství, s nímž se probojovala do finále soutěže Social Impact Award.

Po studiích nastoupila Gabriela do neziskové organizace Amnesty International, kde byla zodpovědná za fundraisingové projekty Direct Dialogue, Telefundraising a Art for Amnesty. Díky této zkušenosti získala vedle znalostí s fungováním a financováním neziskových organizací v České republice také přehled o lidskoprávních událostech a dění na mezinárodní úrovni.

Ve Frank Bold pracuje Gabriela od srpna 2015 a je zodpovědná za individuální a firemní fundraising neziskových projektů, stará se tedy, aby se dárci měli dobře a aby se našlo více takových lidí, kteří podpoří smysluplné společensky prospěšné aktivity Frank Bold. Je členkou výkonné rady koalice Za snadné dárcovství, která se věnuje rozvoji filantropie a nástrojů individuálního fundraisingu v Čechách. 

Ve svém volném čase podniká nejraději výlety do přírody nebo na koloběžkách, ale nepohrdne ani kinem a popcornem.

 

http://www.linkedin.com/in/gabrielavondrusova

Gabriela Vondrušová

zpět na celý tým