Josef Karlický

Právník

Ve Frank Bold se zabývá problematikou povolenek na emise skleníkových plynů. V souvislosti s žádostí České republiky o bezplatné povolenky poukazoval na protiústavnost zákona přijatého ve formě tzv. „přílepku“. Vypracoval k tomu řadu právních podání a analýz, vedl jednání s předními politickými představiteli, které upozorňoval na právní i věcné vady celého procesu.

Ve spolupráci s Hnutím DUHA připravil koncept zákona o snižování emisí skleníkových plynů prezentovaný v kampani Velká výzva. Dále se věnuje Státní energetické koncepci a také konkrétním právním kauzám spjatým s obnovou elektrárny Prunéřov či provozem automobilky Hyundai v Nošovicích.

Josef Karlický

zpět na celý tým