Lukáš Prnka

Právník

„Práci ve Frank Bold jsem vnímal jako výzvu, možnost zasadit se o změnu u mě doma, možná naivní myšlenku lepšího světa. Kdybych tuto výzvu nepřijal, pravděpodobně bych litoval zbytek života, že jsem se o tu změnu alespoň nepokusil!”

Lukáš vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. Ještě coby student rozšířil tým Servisu pro občany, kde pracuje jako poradce a poskytuje právní podporu obcím a jejich aktivních občanů, lokálním iniciativám a spolkům. Kromě zapojování občanů do veřejného dění odborně vede také tým stážistů - mladých a nadějných budoucích právníků.

Lukáš se zabývá právem veřejným, zejména správním právem a právem životního prostředí. Zabývá se dobrým fungováním veřejné správy, tedy procesy EIA, zveřejňováním informací, zapojováním občanů do rozhodování, územním plánováním či umísťováním a povolování staveb. V současnosti je členem týmu poskytujícího právní podporu obcím a aktivním občanům.

Svůj volný čas rád tráví s příjemnými lidmi, zajímavými knihami, chutným jídlem a dobrým pitím. Má rád hezké věci, často běhá, aby toho stihl co nejvíce, maily čte v tramvaji a telefony vyřizuje za chůze. A když mu ještě nějaký čas zbyde, nejraději jej využije poznáváním dalších zvláštních lidí, míst, zvyků a pěkných věcí.

 

 

http://www.linkedin.com/in/lukasprnka

Lukáš Prnka

zpět na celý tým