Magdaléna Klimešová

"Ve Frank Bold mě oslovila cílevědomost a koncepčnost činnosti, odvaha řešit nepohodlná témata a tah na branku. Řešené problémy jsou sice nelehké, ale o to více důležité a mají potenciál pomoci jak konkrétním jednotlivcům, tak i České republice jako celku. Zároveň mohu díky své práci sledovat proces tvorby politik, což mě zajímá i z vědeckého pohledu."

Vystudovala Sociologii a sociální politiku a Veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK. Na veřejné politice působí v doktorském studiu, kde je několik let mentorkou předmětu Metody analýzy a tvorby politiky. Zaměřuje se na problematiku korupce a především na financování politických stran.

Dříve působila v Respekt institutu, kde řídila protikorupční projekty a publikovala řadu analýz. Je lektorkou protikorupčních seminářů, na jejichž základě zpracovala metodickou příručku pro pedagogy Korupce v ČR, kterou prezentovala i na konferenci Forum 2000. Je spoluautorkou analýzy Financování politických stran v ČR a potřebné změny regulace.

S Frank Bold spolupracovala na společných projektech už za působení v Respekt institutu. Od září 2012 působí v sekci Odpovědný stát, kde koordinuje platformu protikorupčních organizací, provádí analýzy a řeší projednávanou protikorupční legislativu.

V současné době je na mateřské dovolené.

Magdaléna Klimešová

zpět na celý tým