Petr Bouda

Právník

"Do Frank Bold mě přivedl pracovně-právní program a možnost vyzkoušet si správní právo, tedy i právo životního prostředí v praxi. Nejsem typ aktivisty, který by se přivazoval ke stromům nebo šplhal na komíny, a současně rád svou prací a svými znalostmi práva přispěji k ochraně životního prostředí. Přesně to mi Frank Bold umožňuje."

Petr studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a poté Masarykovy univerzity. Specializoval se na správní právo a na problematiku lidských práv. Ve své diplomové práci „Zákaz diskriminace. Analýza problému s ohledem na právní úpravu EU a ČR“ se zabýval českým antidiskriminačním zákonem. V současnosti je doktorandem na katedře právní teorie na Právnické fakultě MU v Brně a zároveň zaměstnancem Frank Bold v programu Odpovědná energie. Zpracovává právní analýzy související s ochranou životního prostředí a se stavebním právem. Jako doktorand se zabývá problematikou interpretace lidských práv 3. generace. Je také absolventem 10. ročníku Školy lidských práv.

Petr Bouda

zpět na celý tým