Petr Bouda

Právník

"Do Frank Bold mě přivedl pracovně-právní program a možnost vyzkoušet si správní právo, tedy i právo životního prostředí v praxi. Nejsem typ aktivisty, který by se přivazoval ke stromům nebo šplhal na komíny, a současně rád svou prací a svými znalostmi práva přispěji k ochraně životního prostředí. Přesně to mi Frank Bold umožňuje."

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (magisterský studijní program Právo a právní věda) v roce 2010 nastoupil na pozici právního analytika neziskové organizace Frank Bold Society (dřívější Ekologický právní servis) do sekce Odpovědná energie, zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí a na stavební právo.

Od roku 2011 působí v sekci Odpovědný stát, kde se věnuje problematice transparentní veřejné správy a řízení státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu. Od roku 2013 se aktivně podílí na projektu Rekonstrukce státu, zejména na tvorbě a prosazení zákona o registru smluv a zákona o rozšíření kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu. Je spoluautorem několika odborných publikací.

http://cz.linkedin.com/in/PetrBouda

Petr Bouda

zpět na celý tým