Václav Mlynařík

Advokátní koncipient

S činností Frank Bold se mi pojí neutuchající drive koncepčně řešit problémy orgánů veřejné moci, obchodních společností i běžných smrtelníků, to vše s vidinou fungující demokratické společnosti a právního státu. Cením si profesionality, integrity i nadšení, se kterými lidé ve Frank Bold ke své práci přistupují, stejně jako smysluplnosti témat, jimž se Frank Bold věnuje.

Václav působí ve Frank Bold od roku 2017. V minulosti Václav působil na Ministerstvu vnitra jako koordinátor protikorupční politiky, kde se podílel na přípravě strategických, analytických a legislativních materiálů v oblasti právní regulace střetu zájmů, financování politických stran, ochrany oznamovatelů, lobbingu, profesionalizace státní správy, compliance či zveřejňování informací v otevřených formátech (opendata). Ve stejné době Václav působil jako vládní expert na boj proti korupci v mezinárodních dohledových mechanismech, jako je Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) či Úmluva OSN proti korupci (UNCAC).

Za studií Václav působil v představenstvu české pobočky mezinárodní organizace Amnesty International, nyní zasedá v představenstvu české pobočky humanitární organizace CARE.

Před nástupem do Frank Bold Václav rok pracoval v advokátní kanceláři, kde se věnoval generální praxi. Ve Frank Bold se Václav zaměřuje na poskytování právních služeb primárně v oblasti veřejného práva, specializuje se na oblast ochrany osobních údajů (GDPR) a compliance.

Kromě práv Václav vystudoval i politologii a mezinárodní vztahy, Erasma Václav strávil na Université Paris I Panthéon Sorbonne, dále pak absolvoval kurz anglického a evropského práva na University of Cambridge a francouzského práva na Université Paris I Panthéon Assas.

Hovoří plynně anglicky a francouzsky.

Ve volném čase si Václav rád čte nebo chodí a leze po horách.

Václav Mlynařík

zpět na celý tým