Poradna

Vystoupení z občanského sdružení

Jakým způsobem mohu vystoupit z občanského sdružení? Musí sdružení o takové změně informovat Ministerstvo vnitra?

Tento dotaz byl vyřešen dne 9. 2. 2009

Odpověď poradny

V souladu s § 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, může každý člen občanského sdružení z tohoto sdružení svobodně vystoupit.

Práva a povinnosti členů sdružení upravují stanovy tohoto sdružení. Obecně by měl stačit jednostranný projev vůle ze strany člena sdružení o tom, že ze sdružení vystupuje, doručený příslušnému orgánu sdružení. Stanovy mohou stanovit podrobnosti, nemohou však právo člena sdružení vystoupit jinak omezit nebo vyloučit.

Ministerstvu vnitra se po vzniku občanského sdružení, tedy po té, co toto sdružení registruje, oznamuje pouze změna stanov a zánik sdružení jeho dobrovolným rozpuštěním. Změny členské základny nepodléhají jeho evidenci, a tudíž ani oznamovací povinnosti.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více