Právní stáž 2.0

Pozor! V září plánujeme další nábor stážistů

Podrobné informace poskytneme na koordinator@frankbold.org.

Již 18 let zapojujeme do naší práce studenty práv. Od oficiálního založení bezplatné právní poradny v roce 2005 poskytujeme praxi pravidelně více než dvaceti studentům ročně.

Celoroční program stáže

Na celoroční stáži si vyzkoušíte poskytování právní pomoci v aktuálních kauzách se společenským dopadem. Zapojíte se do celého vývoje případu, který často začíná krátkým dotazem do poradny, a postupně se může vyvinout v rozsáhlou právní kauzu. Celoroční stáž nabízíme od roku 2011 na základě dlouhodobé spolupráce s Právnickou fakultou MU v Brně.

„Velmi podporuji stáže studentů práv v neziskových organizacích, neboť spoluvytvářejí jejich sociální odpovědnost a budoucí profesní hodnotový žebříček." JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D vyučující na PrF MU, soudkyně Nejvyššího správního soudu

Případ ve svých rukou - náplň stáže

  • Zapojíte se do bezplatného právního poradenství občanům, kteří řeší případy ve veřejném zájmu. Budete radit v oblastech ochrany životního prostředí, nezákonného postupu úředníků, či korupce. Podívejte se, jaké typy dotazů řešíme.
  • Naučíte se převádět problém klienta do právní řeči, zpracovávat právní analýzy.
  • Vyzkoušíte si komunikaci s klientem - telefonní právní konzultace, osobní schůzky.
  • Můžete spolupracovat na řešení konkrétní kauzy Občanů 2.0.
  • Budete se podílet na vytváření a vedení právní strategie případu.
  • Zúčastníte se veřejných projednání, budete se mít možnost setkat s úřady a veřejnou správou.
  • Můžete se připojit k prosazování změn zákonů a k právním kauzám mezinárodního dopadu.
  • Budete mít možnost sdílet a diskutovat své zkušenosti s ostatními stážisty na společných právních poradách. 
  • Získáte nové odborné znalosti a dovednosti účastí na školeních, konferencích a seminářích, které pořádáme.
  • Budete mít celou dobu k dispozici supervizi týmu zkušených právníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním studentů práv formou právní kliniky - prakticky orientované výuky práva.

Do celoročního programu se mohou zapojit studenti práv z celé České republiky.
Výběrové řízení probíhá 1x ročně (vždy na přelomu května a června).
Časová náročnost stáže je minimálně 200 hodin.
Stáž je bezplatná, ale k nezaplacení.

„Sám jsem ve Frank Bold (tehdejším Ekologickém právním servisu) začínal na pozici dobrovolníka, stejně jako řada mých současných kolegů. Z vlastní zkušenosti tedy mohu potvrdit, že bezprostřední kontakt s praxí umožňuje daleko větší pochopení studia práva. Co je však skutečně důležité na našem způsobu zapojování studentů do praxe, je ta skutečnost, že studenti se nejen sami učí, ale současně jsou bezprostředně užiteční naší společnosti." Pavel Franc, programový ředitel Frank Bold.

Propojujeme teorii a zkušenosti — prohlubujeme pochopení práva. Pomáháme konkrétním lidem a komunitám v případech veřejného zájmu. 

                

Brožura
Právní stáž

Stáhněte si aktuální brožuru

Stáhnout

Smysluplná, praktická a flexibilní, to je stáž ve Frank Bold.

Petra Giňová, stážistka