Právní stáž 2.0

Již 18 let zapojujeme do naší práce studenty práv. Od oficiálního založení bezplatné právní poradny v roce 2005 poskytujeme praxi pravidelně více než dvaceti studentům ročně.

Celoroční program stáže

Na celoroční stáži si vyzkoušíte poskytování právní pomoci v aktuálních kauzách se společenským dopadem. Zapojíte se do celého vývoje případu, který často začíná krátkým dotazem do poradny, a postupně se může vyvinout v rozsáhlou právní kauzu. Celoroční stáž nabízíme od roku 2011 na základě dlouhodobé spolupráce s Právnickou fakultou MU v Brně.

„Velmi podporuji stáže studentů práv v neziskových organizacích, neboť spoluvytvářejí jejich sociální odpovědnost a budoucí profesní hodnotový žebříček." JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D vyučující na PrF MU, soudkyně Ústavního soudu.

Případ ve svých rukou - náplň stáže

  • Zapojíte se do bezplatného právního poradenství občanům, kteří řeší případy ve veřejném zájmu. Budete radit v oblastech ochrany životního prostředí, nezákonného postupu úředníků, či korupce. Podívejte se, jaké typy dotazů řešíme.
  • Naučíte se převádět problém klienta do právní řeči, zpracovávat právní analýzy.
  • Vyzkoušíte si komunikaci s klientem - telefonní právní konzultace, osobní schůzky.
  • Můžete spolupracovat na řešení konkrétní kauzy Občanů 2.0.
  • Budete se podílet na vytváření a vedení právní strategie případu.
  • Zúčastníte se veřejných projednání, budete se mít možnost setkat s úřady a veřejnou správou.
  • Můžete se připojit k prosazování změn zákonů a k právním kauzám mezinárodního dopadu.
  • Budete mít možnost sdílet a diskutovat své zkušenosti s ostatními stážisty na společných právních poradách. 
  • Získáte nové odborné znalosti a dovednosti účastí na školeních, konferencích a seminářích, které pořádáme.
  • Budete mít celou dobu k dispozici supervizi týmu zkušených právníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním studentů práv formou právní kliniky - prakticky orientované výuky práva.

Do celoročního programu se mohou zapojit studenti práv z celé České republiky.
Výběrové řízení probíhá 1x ročně (vždy na přelomu května a června).
Časová náročnost stáže je minimálně 200 hodin.
Stáž je bezplatná, ale k nezaplacení.

„Sám jsem ve Frank Bold (tehdejším Ekologickém právním servisu) začínal na pozici dobrovolníka, stejně jako řada mých současných kolegů. Z vlastní zkušenosti tedy mohu potvrdit, že bezprostřední kontakt s praxí umožňuje daleko větší pochopení studia práva. Co je však skutečně důležité na našem způsobu zapojování studentů do praxe, je ta skutečnost, že studenti se nejen sami učí, ale současně jsou bezprostředně užiteční naší společnosti." Pavel Franc, programový ředitel Frank Bold.

Propojujeme teorii a zkušenosti — prohlubujeme pochopení práva. Pomáháme konkrétním lidem a komunitám v případech veřejného zájmu. 

                

 

Brožura
Právní stáž

Stáhněte si aktuální brožuru

Stáhnout

Upřímně - velmi často Franka používám jako příklad toho, jak by něco mělo fungovat.

Michaela Dvorská, stážistka

Podpora Frank Bold ať již právní, či morální a věcná byla pro nás velkým přínosem. Troufnu si říct, že bez ní by NPR Praděd byla již přeměněna v jeden velký betonový lunapark.

Kateřina Kočí – Terra Natura, spolek

Další reference
Před rokem jsem ještě pořádně nevěděl, jestli bylo správné rozhodnutí jít studovat právo. Po tom roce vím, že mě to baví a mám taky dojem, že mi to jde a půjde. Naučil jsem se spoustu věcí z praxe, naučil jsem se přistupovat k právním případům efektivně a odpovědi formulovat co možná nejjasněji a nejsrozumitelněji.

Martin Vejtasa, absolvent stáže

Rozbor voleb od stážisty mi doslova otevřel oči a zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by chápal systém, podle kterého se volí do obcí.

Saša Lehman – Pražské fórum, spolek

Díky stáži ve Frank Bold pro mne mé studium dostává skutečnější rozměr a vidím, že právo má smysl a může pomáhat.

Kristýna Kodetová, absolventka stáže

Vždy jsem se zajímal o věci kolem sebe, ale stáž mi ještě více otevřela oči. Postupně jsem si budoval nové názory a utvrzoval se, že toto je oblast, které bych se chtěl věnovat po konci studia. Bylo se mnou zacházeno jako s rovnocenným partnerem.

Vojtěch Dědek, stážista

Stáž ve Frank Bold znamená mít své důležité místo tam, kde záleží na hodnotách a na jejich skutečném převodu do praxe. Je to místo, kde se mísí profesionalita, lidskost a vize.

Petra Marie Giňová, absolventka stáže

Práce stážisty nás podržela prakticky při všech podáních a jednáních s úřady.

Michaela Trněná - Čisté Šlapanice, spolek

Práce v poradně je zajímavá a to převážně proto, že během poměrně krátkého času začnete zkoumat právní oblast, která vám byla ještě do té doby úplným neznámem.

Kateřina Švarcová Čerešňáková, absolventka stáže

Přínos stážisty byl překvapivě výborný. Měl vysokou odbornou úroveň a hlavně v jeho práci byl důležitý přínos mravenčí práce s bohatými podklady.

Jiří Kotek, Karlovy Vary

Stáž ve Frank Bold mě posunula především v chápání toho, co všechno je člověk schopen ovlivnit, pokud má zkušenosti a zájem měnit věci k lepšímu. Klientům radíme, jak se z nich mohou stát Občané 2.0, a myslím, že 12 měsíců stáže takového Občana 2.0 udělalo i ze mě.

Tomáš Keseli, absolvent stáže

Stáž prohloubí právní vědomosti a zároveň naučí etickému smýšlení právníka. Byla jsem hrdá, když jsem mohla někde uvést, že jsem stážista Frank Bold, a případně i vysvětlit, o co se jedná a čím se zabývá.

Tereza Sylvestrová, absolventka stáže

Jedná se o nejlépe organizovanou stáž, jakou jsem během svého studia absolvovala. Cítila jsem se jako součást týmu, který pracuje efektivně a pořád se usmívá.

Sulika Dorschnerová, absolventka stáže

Poprvé jsem reálně aplikoval právo a zároveň jsem získal dobrou představu o tom, jak funguje renomovaná neziskovka.

Pavel Buršík, absolvent stáže

Stáž vo Frank Bold je výborná príležitosť ako získať pestré právne skúsenosti, spoznať skvelých ľudí a venovať čas práci, ktorá má zmysel.

Naďa Hrušková, stážistka

Byla to přínosná stáž, která člověku může pomoci přerodit se z nejistého studenta v sebevědomého začínajícího hodnotového právníka.

Jakub Sobocik, absolvent stáže