Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů Frank Bold z. s. p. o.

Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům (vyjma donorů Frank Bold Society).

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.