Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu?

Aktuálně

zářijovém čísle časopisu PRO města a obce právě vyšel první díl článku zabývajícího se kvalitativními kritérii ve veřejném zadávání.

Stále více zadavatelů si uvědomuje, že investovat vynaložené prostředky efektivně, nemusí být vždy momentálně nejlevnějším řešením. Úspora se ovšem dostaví, pokud získané plnění bude sloužit delší dobu, než plnění nejlevnější.

Důraz na kvalitu plnění bude po implementaci Směrnice 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, která proběhne nejpozději příští rok, klást i česká legislativa. 

Zadavatel může kvalitativní kritéria (k požadované minimální kvalitě plnění, ale i sociální nebo environmentální hlediska) zahrnout do 

  1. zadávacích podmínek; 
  2. smluvních podmínek s vítězným uchazečem;
  3. kvalifikačních předpokladů, které má uchazeč splňovat, aby se zadávacího řízení vůbec mohl účastnit;
  4. hodnotících kritérií.

Z celé škály nástrojů, které má zadavatel k dispozici, jsme se v první části dotkli prvních dvou bodů. V příštím díle se podrobněji zaměříme na možnosti využití kvalifikačních předpokladů dodavatele a kritérií hodnocených nabídek.

Čtěte v časopise PRO města a obce.