ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Když jde o kvalitu ovzduší, pořád existuje železná opona

Aktuálně

Ze zpráv WHO i z vědeckých studií je to zřejmé: když jde o znečištění ovzduší v Evropě a jeho zdravotní důsledky, jako by dál existovala železná opona. Bývalá východní Evropa je na tom tristně bez výjimky.

Přitom stále přibývají nové vědecké studie o tom vlivu znečištění ovzduší, konkrétně malých prachových částic na zdraví.

  • Drobné částice PM2,5 se skrz dýchací ústrojí dostávají až do krevního řečiště a tím poškozují i srdce a celý kardiovaskulární systém, prokázala nedávná studie, v níž dobrovolníci inhalovali stejně malé částečky zlata. V řádu minut je měli v krvi, kde byly nalezeny i po třech měsících od jednorázového pokusu. To samé se v našem těle děje s emisemi z motorové dopravy.

  • Prachové částice ve vzduchu jsou dokonce pátým nejsilnějším rizikovým faktorem působícím na zdraví, vyplývá z dlouhodobého výzkumu. Na špičce žebříčku tak dělají společnost kouření, cholesterolu a nadváze.

Souvislost mezi množstvím prachových částic a jejich vlivem na zdraví není lineární - aby se projevilo nějaké zlepšení, je potřeba množství PM2,5 v ovzduší snížit opravdu markantně. Zároveň však zkušenosti z jiných států ukazují, že situaci je možné změnit k lepšímu plošně, a to díky správným politikám a „agresivním" programům zlepšení kvality ovzduší zaměřeným na hlavní zdroje znečištění.

 „Také Česká republika vydala pro kraje a vybrané obce programy zlepšování kvality ovzduší," říká právnička Kristína Šabová,„tyto programy však považujeme za neefektivní, a proto se u soudu domáháme jejich zrušení a vydání nových. Aktuálně o programech pro Ostravu, Brno a Ústecký kraj rozhoduje Nejvyšší správní soud." 

 

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.