ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Vystoupíme na konferenci k EIA

Aktuálně

Advokát Pavel Černý vystoupí na konferenci EIA - teoreticky, prakticky, srozumitelně, která proběhne v úterý 24. ledna 2017 v Praze. Jedné se o mezioborovou konferenci, která má osvětlit pohled odborníků z různých oblastí na proces posuzování vlivů na životní prostředí a nedostatky v jeho současné právní úpravě.

Téma příspěvku Pavla Černého je Implementace Směrnice EP a Rady č. 2014/52/EU a připravovaná novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. V legislativním bloku konference vystoupí také Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru MŽP, v dalších blocích potom odborníci na ochranu krajiny, krajinářskou architekturu a na metodiku posuzování.

Na konferenci je možné se přihlásit na webu pořadatele. (Pozn.: Nyní je v programu uvedená Hana Sotoniaková, ale místo ní příspěvek uvede Pavel Černý, jak píšeme.)