Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

ČT o našem případu: 14 let snah o dekontaminaci vlastní zahrady končí vítězstvím

Z médií

Podívejte se na pořad Nedej se, natočený o případu manželů Pavlínkových, které od roku 2007 zastupuje advokátka Frank Bold Advokátů Sandra Podskalská. Jejich případ je těžko uvěřitelný. Firma Fe Market, provozující sběrnu a úpravnu odpadů v sousedství domu Pavlínkových, jim způsobila těžké znečištění půdy vysoce nebezpečnými karcinogeny, a to do té míry, že se na zahradě nejen nedalo nic pěstovat, ale samotný pobyt na ní byl zdraví nebezpečný.

Firma Fe Market dostala uloženo stav napravit. Když se tak nestalo, byly jí uloženy donucovací pokuty. Předtím však ještě stihla manžele Pavlínkovy napadnout u soudu s absurdním obviněním, že ji sami v provedení dekontaminace brání. Roztočená kolečka nesmyslné exekuční mašinerie proti manželům Pavlínkovým se však naštěstí podařila zastavit. Přesto znamenala zdržení v dosažení dekontaminace zahrady a zcela zbytečné starosti navíc.

Nyní, po 14 letech úsilí, bylo dosaženo úspěšného vyčištění zahrady od kontaminantů. Dekontaminaci provedl Městský úřad Kroměříž, přičemž provedení dekontaminace uhradil z peněz vybraných na pokutách od firmy Fe Market.

„Pokuty vybrané od firmy Fe Market jsou příjmem rozpočtu Městského úřadu. Pokuta je totiž sankcí za neprovedení uložené povinnosti. Tedy okamžikem, kdy úřad pokutu od Fe Marketu vybral, tak se peníze staly vlastnictvím městského úřadu. Městský úřad mohl naložit s penězmi vybranými na pokutách všelijak. Městský úřad však naštěstí použil peníze na úhradu dekontaminace. To však nezbavuje Fe Market povinnosti za provedení dekontaminace zaplatit. Pokud Městský úřad nebude po Fe Marketu požadovat úhradu dekontaminace, vedle vybraných pokut, tak z toho Fe Market vyvázne v podstatě nepotrestán." říká k případu advokátka Sandra Podskalská.

Čtěte také článek v Deníku Referendum.