ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

V hospodaření Lesů ČR nesedí čísla - Pavel Franc v ČT

Z médií

Před třemi lety byla dokončena velká inventarizace lesů, která odhalila poměrně velké nesrovnalosti mezi tím, kolik dřeva je evidováno a kolik se ve skutečnosti nachází v lesích. Vykazovaná zásoba dřeva je až o třetinu podhodnocena, existují tedy miliony kubíků dřeva, které kdyby se ztratily, papírově chybět nebudou. Zároveň se každý rok vytěží víc dřeva, než je evidováno. Zdá se, že reportéři ČT objevili případ rozkrádání státního majetku ve velkém.

Pavel Franc, CEO Frank Bold, v pořadu komentuje skutečnost, že předsedy dozorčí rady Lesů České republiky byl sice seznámen s výsledky inventarizace (zpracovali ji jeho podřízení), ale až do momentu, kdy na nesrovnalost upozornila média, o nich neinformoval dozorčí radu. Alarmující informace tak několik let byly k dispozici, aniž by na jejich základě někdo konal. Podle Pavla France mohlo dojít k závažnému porušení povinnosti řádného hospodáře. „Pokud Ministerstvo zemědělství nechce vzbuzovat veřejné pochybnosti, jestli náhodou nekryje nějakou kriminální činnost, mělo by jako zřizovatel dát podnět k orgánům činným v trestním řízení,” dodává.