Fond pro NNO

Díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů Frank Bold pomáhal na několika úrovních účinně chránit životní prostředí. Projekt, který trval do března 2016, si kladl za cíl zlepšit ochranu životního prostředí, a to právní podporou aktivních občanů a jejich vzájemným propojováním.

Online právní poradna

V parku chtějí vykácet alej zdravých stromů. Aby s tím občan mohl cokoliv udělat, musí nejprve vědět, jestli je to pravda nebo fáma, na koho se obrátit a jak argumentovat, aby stromy zůstaly zachovány. 

Nemusí se však prokousávat sbírkami zákonů, na obvyklé situace má Frank Bold zpracované právní návody.

Bezplatné poradenství 

Pokud ve zpracovaných právních návodech nenajde odpověď na svou otázku, Frank Bold v případě, kdy jde o veřejný zájem, bezplatně poradí, jak postupovat. Dotaz do poradny.

Rozšířená právní pomoc

Občané z Pardubic si všimli, že v rámci revitalizace významného parku Tyršovy sady mají padnout desítky zdravých stromů. Začali zjišťovat proč a narazili na další záměry města kácet zdravé stromy. Založili spolek, začali se zapojovat do povolovacích procesů a s rozšířenou právní pomocí, kterou dává Frank Bold občanům aktivně řešícím případy veřejného zájmu, se stali respektovaným partnerem města při jednáních o kácení a zachránili desítky zdravých stromů před pokácením.

V Jeseníkách zase s pomocí Frank Bold odvrátili demolici turistické chaty Švýcárna, rozšiřování sjezdovek, zatrubnění potoka Bílá Opava, výstavbu nových vleků na místech, kde by došlo k poškození nejcennějších částí Jeseníků a odvolání vedoucí správy CHKO. V Holešově úspěšně brání zroj pitné vody pro 28 (potenciálně však až 200) tisíc lidí před znehodnocením průmyslovou zónou. V Moravskoslezském kraji občané usilují o čistý vzduch a aktuálně se zapojují do příprav strategie zlepšení ovzduší.

Občan 2.0

Občan 2.0 dostává pravidelné dávky právního know-how a tipů, kde může pomoci chránit životní prostředí. Příběhy Občanů 2.0.

Právní stáž

Studenti práv se ve Frank Bold zapojují do bezplatného právního poradenství občanům, řeší případy ve veřejném zájmu, radí v oblastech ochrany životního prostředí, nezákonného postupu úředníků, či korupce a získávají tak praktické zkušenosti z reálných případů. Více informací o právní stáži.

Co už jsme od dubna 2015 do března 2016 zvládli udělat?

 • pravidelná aktualizace webové poradny
 • 4 nové právní manuály
 • 300 odpovědí s právními radami a konzultacemi 
 • více než 120 hodin právní práce na případech partnerů/lokálních iniciativ řešící případy ochrany životního prostředí
 • 2 právní školení, 2 medializace případů, 6 osobních schůzek s partnery
 • 2 lokální akce
 • 1 celodenní workshop pro partnery/lokální iniciativy
 • 27 zapojených stážistů/studentů práv
 • 200 hodin právní práce stážistů na případech partnerů/lokálních iniciativ
 • facebooková PPC kampaň k manuálům poradny
 • 6 elektronických newsletterů s právními radami a novinkami
 • analýza a připomínkování plánů na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji
 • zpracování vzorů připomínek k plánům na zlepšení kvality ovzduší pro veřejnost a občanské iniciativy

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz