Branislav Krčmárik

Ekonom

„Frank Bold reprezentuje zajímavou myšlenku zodpovědnosti vůči přírodě ale i celospolečenskému životu. Navíc je zaměstnavatelem, kde lidé vytvářejí harmonické pracovní prostředí.“

Braňovou úlohou ve Frankovi je finanční reporting a controlling, příprava rozpočtů, výkazů cash-flow a účtování mezd. Podle jeho slov pracovní záležitosti u Franka, stejně jako život, přinášejí pestrou škálu situací, se kterými je potřeba se vypořádat. Což je jedna z věcí, které pomáhají člověku neustrnout a rozšiřují jeho obzory.

Je absolventem Fakulty podnikatelské VUT v Brně ve studijních programech Manažerská informatika a Řízení a ekonomika podniku. Jeho profesní život je definován zejména bankovním sektorem. Nejdříve jako úvěrový analytik v úseku středních firem, následně v segmentu věnovanému obsluze největších společností na Moravě. Kromě zajímavé každodenní práce měl možnost zapojit se do projektu, který vyvinul a aplikoval software pro oběh kreditních návrhů.

Pro vyvážený stav těla i mysli považuje pro volný čas za ideální aktivity navázané na pohyb.

Branislav Krčmárik

zpět na celý tým