Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Hana Římanová

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

Hanka je od roku 2019 součástí týmu Frank Bold Advokáti, kde se odborně věnuje nyní jako trvale spolupracující advokátka především sporné agendě, rodinnému a pracovnímu právu, právním vztahům k nemovitostem a právu obchodních korporací. Právnické vzdělání získala na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci programu Erasmus též na University of Iceland v Reykjaviku, kde se zabývala zejména mezinárodním právem životního prostředí a právem Evropské unie.
 
Hanka se pohybuje v advokátním prostředí již od roku 2012, kdy začala vykonávat právní praxi v advokátní kanceláři. Během svého studia absolvovala též několik stáží na soudech v Praze.
 
Volný čas tráví nejraději v horách.

Hana Římanová

zpět na celý tým