Hana Římanová

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

Hanka je od roku 2019 součástí týmu Frank Bold Advokáti, kde se odborně věnuje nyní jako trvale spolupracující advokátka především sporné agendě, rodinnému a pracovnímu právu, právním vztahům k nemovitostem a právu obchodních korporací. Právnické vzdělání získala na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci programu Erasmus též na University of Iceland v Reykjaviku, kde se zabývala zejména mezinárodním právem životního prostředí a právem Evropské unie.
 
Hanka se pohybuje v advokátním prostředí již od roku 2012, kdy začala vykonávat právní praxi v advokátní kanceláři. Během svého studia absolvovala též několik stáží na soudech v Praze.
 
Volný čas tráví nejraději v horách.

Hana Římanová

zpět na celý tým