Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Jan Kubala

Advokát trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti

„Věřím, že právo je prostředkem, jímž lze učinit svět lepším místem pro život.“

Jan je trvale spolupracujícím advokátem ve Frank Bold Advokáti, kde je součástí týmu generálního práva a ve své praxi se specializuje na právní vztahy k nemovitostem, právo obchodních korporací, pracovní a smluvní právo, včetně sporné agendy.
 
Právní vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž zahraniční zkušenosti čerpal rovněž na právnických fakultách rakouských a německých univerzit. Koncipientskou praxi absolvoval v česko-rakouské advokátní kanceláři v Brně, mezinárodní advokátní kanceláři v Praze a následně v advokátní kanceláři v Ostravě, kde se stal spolupracujícím advokátem.
 
Řadu let poskytoval komplexní právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání pro nadnárodní agenturu práce. Zkušenost má také s právem obchodních korporací, včetně provádění právního due diligence při převodech majetkových účastí. V rámci sporné agendy považuje za svůj úspěch dojednání smíru i tam, kde byl zpočátku kompromis zcela vyloučen. Věnuje s rovněž nemovitostním transakcím.
 
Hovoří plynně německy a anglicky. Ve volném čase tráví rád čas s rodinou a přáteli, cestuje, hraje squash a lyžuje.

Jan Kubala

zpět na celý tým