Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Jiří Vozák

Právník ve Frank Bold Advokáti

„Frank Bold mi umožňuje věnovat se skutečně zajímavým oblastem práva. Můžu zde dělat práci, která mě baví a která má podle mého smysl."

Jiří se narodil v Liberci, kde si rychle vybudoval více než vřelý vztah k přírodě. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a už zde ho zajímalo právo životního prostředí. Tématu se věnoval při studiu ve Francii a Irsku, na právnické fakultě působil dva roky jako pomocná vědecká síla na katedře práva životního prostředí. Na téma účasti environmentálních spolků v řízeních podle stavebního zákona se zaměřil ve své diplomové práci. Právě možnost bránit životní prostředí pomocí práva ho dále zaujala a nasměřovala k další praxi.

Jiří postupně sbíral zkušenosti na soudech a orgánech státní správy. V minulosti také pracoval v advokátní kanceláři Havel & Partners v týmu pro veřejné zakázky a stavební právo. Před příchodem do Frank Bold Advokáti zadával veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství. 

Ve Frank Bold Advokáti nyní Jiří vede tým kolegů, který se věnuje různorodým agendám, od stavebního práva a problematiky územního plánování přes korporátní agendu. Jiří se hodně věnuje klientům z řad obcí a developerů. Mezi jeho případy patří spolupráce s Libereckým krajem na ochraně místních obyvatel před ztrátou vody v důsledku plánovaného rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów.

Jiří se věnuje cyklistice, hraje volejbal a v zimě rád běžkuje.

Jiří Vozák

zpět na celý tým