Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Jitka Nesrstová

Péče o dárce

Jitka pracuje ve Frank Bold pro projekt Rekonstrukce státu. Její hlavní prací je fundraising a péče o dárce. 

Jitka se fundraisingu věnuje již více než 15 let. Nejvíce zkušeností má se získáváním prostředků na ochranu životního prostředí, komunitní projekty a rozvoj neziskových organizací. V letech 2003–2006 a 2010–2015 vedla fundraisingové oddělení Greenpeace, mezitím řídila fundraising v Nadaci VIA. Podílela se na rozjezdu platforem darujme.cz a TechSoup CZ, propojující neziskový svět a online technologie i na mezinárodních projektech zaměřených na rozvoje dárcovství ve střední a východní Evropě. Je oblíbenou lektorkou v tématech týkajících se fundraisingu a marketingu neziskových organizací a spoluzakladatelkou Koalice za snadné dárcovství sdružující přední české neziskovky, které se zaměřují na rozvíjení individuálního fundraisingu. 

Jitka Nesrstová

zpět na celý tým