Joanne Houston

EU Policy Officer

Joanne se přidala do sekce Odpovědných firem v roce 2019, aby pracovala na vývoji politiky v oblasti nefinančního reportingu a správy korporací. Má na starosti vztahy se spolupracujícími partnery a v současné době pracuje pro projekt Alliance for Corporate Transparency, kde přispívá k rozvoji strategie obhajoby projektu.

Joanne je držitelkou titulu MA v oboru ekonomie a němčiny z University of Glasgow. Studium ukončila magisterským studiem ekonomie a sociálních studií na Univerzitě Ca 'Foscari a ILO. Před příchodem do Frank Bold pracovala v soukromém sektoru a jako projektová manažerka pro neziskovou organizaci a podporovala společnosti v posilování jejich udržitelnosti prostřednictvím reportingu a integrace ESG.

Joanne Houston

zpět na celý tým