Ladislav Zeman

Lobbista a analytik

„Záleží mi na tom, aby má práce měla pozitivní přesah i za hranice zaměstnavatele. Jsem rád, že díky Frank Bold mohu posouvat Česko směrem k transparentnější a odpovědnější politice.“

Ladislav pracuje v týmu Rekonstrukce státu na pozici analytika a lobbisty. V rámci této pozice připravuje expertní podklady a komunikuje s politiky. Věnuje se bezpečnostním tématům, občanským právům v online prostoru a strategické komunikaci státu.

Vystudoval mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia ve Spojeném království. Po studiu zamířil do neziskového sektoru, kde se věnoval humanitární a rozvojové pomoci.

Ve volném čase si rád jde zaběhat nebo vyrazí na výlet.

Ladislav Zeman

zpět na celý tým