Laura Otýpková

Právnička týmu Odpovědné energie

„Šla jsem studovat práva, abych mohla pomáhat lidem a udělat něco užitečného pro svět. Přesně tuhle možnost mi dává práce ve Frank Bold. Je skvělé být mezi lidmi, kteří sdílejí stejné hodnoty jako já.“

Laura přišla do Frank Bold v roce 2016 jako stážistka a v březnu 2017 se stala součástí týmu Odpovědná energie, kde se věnuje tématům jako je ochrana ovzduší, IPPC, emisní limity spojené s BAT, problematice znečišťování ovzduší stacionárními zdroji z pohledu českého a evropského práva a právním aspektům transformace energetiky.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Zkušenosti získala v advokátní kanceláři, na Ministerstvu spravedlnosti, v různých neziskových projektech a také jako skautka. Laura se zaměřuje především na ústavní a správní právo, ale baví ji všechno, co se týká lidských práv. 

Laura Otýpková

zpět na celý tým