Lukáš Prnka

Advokát ve Frank Bold Advokáti

Práci ve Frank Bold vnímám jako možnost přispět k rozvoji občanské společnosti a k šíření hodnot právního státu.”

Lukáš vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a ve Frank Bold se zabývá právem veřejným, zejména správním právem a právem životního prostředí. Jako právní poradce servisu pro Občany 2.0. poskytuje v rámci právní poradny podporu obcím a jejich aktivních občanů, lokálním iniciativám a spolkům.

Zabývá se dobrým fungováním veřejné správy, procesy EIA, zveřejňováním informací, zapojováním občanů do rozhodování, územním plánování či umísťování a povolování staveb.

Ve volném čase rád čte, sportuje, relaxačně běhá a nejraději hraje deskové hry.

Profil na LinkedIn.

Lukáš Prnka

zpět na celý tým