Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Mariana Ferreira

Policy and research officer

Mariana pracuje na informačně založené advokační činnosti v souvislosti s vývojem evropské politiky udržitelného reportingu a politiky udržitelných financí, včetně role Franka Bolda v EFRAG.  Koordinuje také projekt Business Advisory Pannel, v jehož rámci spolupracuje se zkušenými společnostmi, aby zajistila, že advokační cíle týmu budou smysluplné a v souladu s praxí. 

Mariana získala bakalářský titul v oboru práva a evropský magisterský titul v oboru lidských práv a demokratizace v rámci celosvětového výukového projektu Global Campus on Human Rights financovaného EU. Před nástupem do Frank Bold pracovala v akademické sféře jako výzkumná pracovnice v oblasti podnikání a lidských práv, jako poradkyně pro udržitelný rozvoj v jedné bruselské společnosti a jako spolupracovnice Delegace EU při OSN v Ženevě. Ve volném čase pracovala jako dobrovolnice v uprchlických táborech, vedla kampaně za hnutí Fair Trade a účastnila se občanské neposlušnosti za klimatickou spravedlnost.

Večery tráví tancem, běháním nebo v divadle, obvykle se svými přáteli.

Mariana Ferreira

zpět na celý tým