Martin Maňák

Advokát ve Frank Bold Advokáti

Frank Bold je progresivním týmem právníků, jejichž práce přesahuje hranice běžné advokacie. Právníci Frank Bold sledují nejnovější trendy zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a tím přispívají k trvale udržitelnému rozvoji celé společnosti. A to je to, co mě nabíjí energií a umožňuje mi těšit se do práce každý den.“

Martinovou hlavní specializací je zejména obchodní, občanské a energetické právo. Nejčastěji poskytuje právní služby v oblasti smluvního práva (převody energetických celků a smluvní zajištění jejich výstavby, nastavení spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, e-commerce, licenční smlouvy v oblasti IT), zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních (zejména spory vzniklé z podnikatelské činnosti) a v řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem (udělování, změny a rušení licencí pro podnikání v energetických odvětvích). Podílel se taky na přípravě komentáře k zákonu o registru smluv.

Martin vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Již během studia prošel stáží v pražské pobočce významné mezinárodní advokátní kanceláře a absolvoval zahraniční studijní pobyt na Yeditepe University. Po ukončení studia na univerzitě začal pracovat jako advokátní koncipient.

Pro advokátní kancelář Frank Bold Advokáti začal pracovat v roce 2014, přičemž v současné době funguje jako její trvale spolupracující advokát.

Martin Maňák

zpět na celý tým