Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Martin Maňák

Advokát ve Frank Bold Advokáti

Frank Bold je progresivním týmem právníků, jejichž práce přesahuje hranice běžné advokacie. Právníci Frank Bold sledují nejnovější trendy zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a tím přispívají k trvale udržitelnému rozvoji celé společnosti. A to je to, co mě nabíjí energií a umožňuje mi těšit se do práce každý den.“

Martinovou hlavní specializací je zejména obchodní, občanské a energetické právo. Nejčastěji poskytuje právní služby v oblasti smluvního práva (převody energetických celků a smluvní zajištění jejich výstavby, nastavení spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, e-commerce, licenční smlouvy v oblasti IT), zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních (zejména spory vzniklé z podnikatelské činnosti) a v řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem (udělování, změny a rušení licencí pro podnikání v energetických odvětvích). Podílel se taky na přípravě komentáře k zákonu o registru smluv.

Martin vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Již během studia prošel stáží v pražské pobočce významné mezinárodní advokátní kanceláře a absolvoval zahraniční studijní pobyt na Yeditepe University. Po ukončení studia na univerzitě začal pracovat jako advokátní koncipient.

Pro advokátní kancelář Frank Bold Advokáti začal pracovat v roce 2014, přičemž v současné době funguje jako její trvale spolupracující advokát.

Martin Maňák

zpět na celý tým