Michal Hloušek

Advokát ve Frank Bold Advokáti

Michal Hloušek je součástí Frank Bold Advokáti jako trvale spolupracující advokát. Zabývá se především oblastí civilněprávních sporů, smluvního práva a práva obchodních korporací. Právnické vzdělání získal na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci programu Erasmus i na Université Panthéon-Assas v Paříži, kde se věnoval zejména právu Evropské unie a mezinárodnímu právu životního prostředí. Michal má má bohaté zkušenosti se spory z nájmů bytů a nebytových prostor, zabránil např. vystěhování nevidomých manželů z bytu pro bezdůvodné neprodloužení nájemní smlouvy ze strany města.

Michal Hloušek

zpět na celý tým