Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Michal Hloušek

Advokát ve Frank Bold Advokáti

Michal Hloušek je součástí Frank Bold Advokáti jako trvale spolupracující advokát. Zabývá se především oblastí civilněprávních sporů, smluvního práva a práva obchodních korporací. Právnické vzdělání získal na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci programu Erasmus i na Université Panthéon-Assas v Paříži, kde se věnoval zejména právu Evropské unie a mezinárodnímu právu životního prostředí. Michal má má bohaté zkušenosti se spory z nájmů bytů a nebytových prostor, zabránil např. vystěhování nevidomých manželů z bytu pro bezdůvodné neprodloužení nájemní smlouvy ze strany města.

Michal Hloušek

zpět na celý tým