Miroslav Crha

Právník

„Tvrdohlavě jsem se rozhodl, že chci dělat svět kolem sebe demokratičtější a svobodnější. Ve Frankovi jsem našel tým, díky kterému se z toho nezblázním.“

Miroslav vystudoval právo a politologii na Univerzitě Karlově, se studijními pobyty v Nizozemí a USA. Ještě během studií si v rámci stáže vyzkoušel práci v různých týmech Frank Bold, od advokátní kanceláře přes právní poradnu, až k Rekonstrukci státu, kde nakonec zakotvil.

Zaměřuje se na mediální legislativu, občanská práva na internetu a dezinformace. Kromě analytické a lobbistické práce v těchto oblastech působí též jako koordinátor expertizy v Síti k ochraně demokracie. Ve spolupráci s desítkami expertů na právní stát, ústavnost a lidská práva informuje občany o hrozbách pro demokracii.

Mimo práci pro Franka rád učí a podílí se na organizaci Letní akademie Discover.

Miroslav Crha

zpět na celý tým