Pavlína Hojná

Právnička a analytička

„Dobrá práce má mít smysl a veřejně prospěšný účel. Ve Frank Bold cítím, že jsou tyto aspekty bezezbytku naplněny.“

Pavlína vystudovala právo na Masarykově univerzitě. Ještě během studií si vyzkoušela práci v neziskovém sektoru, resp. v právní poradně, a dále také v advokátní kanceláři se zaměřením na oblast veřejného investování, kde následně po ukončení studia více než rok působila na pozici koncipientky.

V Rekonstrukci státu působí jako právnička/analytička zejména s dikcí na veřejné investování a digitalizaci státní správy. Kromě přípravy analýz v těchto oblastech občas také lobbuje u zákonodárců.

Mimo práci pro Franka ráda hraje na kytaru a zpívá.

Pavlína Hojná

zpět na celý tým