Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Petr Kocmánek

Právník ve Frank Bold Advokáti

Petr je právníkem ve Frank Bold Advokáti. Věnuje se rodinnému a pracovnímu právu, obchodnímu právu a právu obchodních korporací. Klientům poskytuje například právní služby při emisích dluhopisů nebo při fúzích.

Specializuje na téma GDPR. Je odborníkem na právní aspekty elektronického marketingu a vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Na zavedení GDPR do praxe spolupracoval například s městem Písek a jeho příspěvkovými organizacemi, městskou částí Praha 11, či s institucemi jako Nadace Open Society Fund Praha.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a v advokacii se pohybuje již od roku 2013.

Petr Kocmánek

zpět na celý tým