Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Petra Marie Andrášik

Právnička týmu Servis pro občany, aktuálně na rodičovské dovolené

"Stáž ve Frank Bold dala smysl mému studiu a nasměrovala moji profesní profilaci směrem k právu životního prostředí. Později jsem zde již jako zaměstnankyně našla velmi příjemné prolnutí hodnotové a kvalitní právní praxe, odpovědného byznysu a inspirativního a přátelského kolektivu. Jsem hrdá, že jsem toho všeho součástí."

Petra přišla do Frank Bold jako stážistka v roce 2013 a od září 2015 byla součástí týmu Odpovědné energie, v jehož rámci se věnovala problematice znečišťování ovzduší stacionárními zdroji z pohledu českého a evropského práva. Podílela se na projektu Právo na čistý vzduch jako expertní právnička. Jejím tématem byla modernizace velkých spalovacích stacionárních zdrojů a s tím související dodržování evropské a tuzemské environmentální legislativy. V současné době Peťa pracuje pro Frankův Servis pro občany, kde je její prioritou péče o naše partnery. Podpůrně také supervizuje stážisty v naší poradně.

Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity vystudovala rovněž politologii na Fakultě sociálních studií. Při studiu absolvovala několik praxí v advokátních kancelářích, na Nejvyšším soudě a na Ministerstvu spravedlnosti, dobrovolničila v různých neziskových organizacích a věnuje se improvizačnímu divadlu

Profil na LinkedIn.

Petra Marie Andrášik

zpět na celý tým