Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Šárka Drápalová

Účetní

„Líbí se mi, že Frank je ochotný investovat výsledky komerční činnosti do akcí, které mají smysl a pomáhají společnosti zachovat zdravý svět.“

Ve Frankovi Šárka pracuje jako účetní společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o. Stará se, aby advokáti i podpůrné týmy neměli starosti s finančními transakcemi, a aby čísla v účetnictví vždy pravdivě a věrně zobrazovala ekonomickou situaci společnosti.

Vystudovala ekonomii na Mendelově univerzitě v Brně, účetnictví ji bavilo už na střední ekonomické škole. Po ukončení studia se krátce věnovala marketingu a akvizicím, aby se opět vrátila k oblíbenému účetnictví. Účtovala v účetní a daňové kanceláři, jako osoba samostatně výdělečně činná, vyzkoušela si i poradenství v oblasti daní. Má zkušenosti s účtováním všech forem podnikatelských subjektů včetně účetní závěrky, podání daňových přiznání a komunikace s úřady.

Volný čas Šárka ráda tráví v přírodě a leze po skalách.

Šárka Drápalová

zpět na celý tým