Tereza Adrian

Junior fundraiserka

„Naplňuje mě, když můžu svůj čas věnovat smysluplné práci, která má dopad.“ 

Tereza vystudovala tvorbu hraček a grafický design. V průběhu grafické praxe ji ale zlákalo aktivní občanství a stala se dobrovolníkem. Časem ji to pak od mentoringu jednotlivců z řad mládeže zaválo až do předvolební kontaktní kampaně a k následné změně profesního zaměření na péči o demokracii.

Po působení v jiné neziskové organizaci přešla do Franka, kde cítila silnější potenciál systémových změn pomocí práva – a nejen v oblasti demokracie. Tady se stará o finanční zajištění Frank Bold a Rekonstrukce státu. Komunikuje s příznivci, spravuje dary, hlídá grantové výzvy či připravuje rešerše finančních příležitostí.

Ve volném čase stále dobrovolničí, chodí za kulturou či sama něco tvoří, nebo se prochází po skalách a lesích.

Tereza Adrian

zpět na celý tým