Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Věnek Bonuš

Analytik Rekonstrukce státu

"Díky Frank Bold můžu pracovat na něčem, co mi dává smysl."
 
Věnek pracuje ve Frank Bold na projektu Rekonstrukce státu. Věnuje se převážně právním analýzám a občas také lobbuje u zákonodárců.
 
V minulosti si při studiu práv vyzkoušel pestrou škálu profesí: od práce v právních kancelářích, přes politický marketing a PR, až k pozici analytika v neziskovém sektoru a příležitostného publicisty.

Věnek Bonuš

zpět na celý tým