Věnek Bonuš

Analytik Rekonstrukce státu

„Díky Frank Bold můžu pracovat na něčem, co mi dává smysl.“

Věnek ve Frankovi pracuje jako advokační expert na tématech Rekonstrukce státu, věnuje se zejména ochraně oznamovatelů a veřejným zakázkám. Zabývá se rovněž tématy sociálními a environmentálními, například dluhovou problematikou, trestní politikou či zemědělstvím.

Věnek je vystudovaný právník a před nástupem do Franka si vyzkoušel pestrou škálu profesí: od práce v právních kancelářích, přes politický marketing a PR, až k pozici analytika v neziskovém sektoru a příležitostného publicisty.

Ve volném čase Věnek rád pečuje o pokojovky, tancuje swing či relaxuje u počítačových her.

Věnek Bonuš

zpět na celý tým