Environmental Law Service

Pankrácká výzva

Zaslat výzvu

PŘEDMĚT: Podpořte rozšíření pravomocí NKÚ na společnosti ovládané státem a samosprávou

Vážený pane ministře Pospíšile,
vážený pane předsedo Polčáku,
vážený pane předsedo Stanjuro,
vážený pane předsedo Tejci,
vážený pane místopředsedo Ben­do,

máte rozhodující slovo v tom, zda poslanecká sněmovna podpoří návrh na rozšíření pravomocí NKÚ v širší podobě, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat obchodní společnosti ovládané státem a samosprávami – jako jsou například České dráhy, ČEZ, ČEPRO, desítky dalších státních a stovky krajských či obecních firem. Vládní návrh novely Ústavy a zákona o NKÚ, který rozšiřuje pravomoci NKÚ na hospodaření obcí a krajů a pomíjí tyto firmy, je pouze polovičatou nápravou nedostatečných pravomocí českého NKÚ.

  1. Jen 13 z těchto firem mělo v roce 2010 obrat 300 miliard – skoro třetinu státního rozpočtu. Z toho 152 miliard putovalo na nákup zboží a služeb. Řada z těchto nákupů byla přitom podle médií o miliardy předražená ve srovnání s běžnou tržní cenou.
  2. Podle výroční zprávy BIS dochází v těchto firmách k rozsáhlé a systematické manipulaci se zakázkami. „Český organizovaný zločin nejvyšší úrovně … profituje zejména systematickým obohacováním se na veřejných rozpočtech a firmách se státní majetkovou účastí.“
  3. Kontrola NKÚ v těchto firmách je důležitou součástí vícestupňového systému kontroly, která jako celek může manipulaci s veřejnými zakázkami výrazně zkomplikovat. Doporučují ji mezinárodní standardy (Limská deklarace, článek 23) a patří mezi základní pravomoci nejvyšších kontrolních institucí ve všech sousedních zemích.
  4. Umožnění kontroly NKÚ v těchto firmách uvádí NERV mezi 12 protikorupčními opatřeními ve svém doporučení z června 2011. „Nová pravomoc NKÚ kontrolovat tyto společnosti je více než nutnost,“ uvádí NERV.
  5. Není pravda, že by kontrola NKÚ krátila práva minoritních akcionářů ve firmách, kde stát nemá 100% majetkovou účast. V situaci, kdy zpráva BIS hovoří o úzkých vazbách mezi manažery firem a zástupci státu v dozorčích radách, kteří neplní svou kontrolní funkci, mohou být naopak kontroly NKÚ nástojem ke zvýšení efektivity hospodaření, a tím i hodnoty společnosti. Navíc veřejně publikované zprávy NKÚ musí respektovat obchodní tajemství. Nehrozí nám ani mezinárodní arbitráže – alespoň není známo, že by se nějaká konala v zemích, kde jsou kontroly NKÚ v těchto firmách běžné.
  6. Rozšíření pravomocí NKÚ má smysl, ačkoli vládní novela nepočítá s navýšením rozpočtu NKÚ. Ačkoli se nedá čekat, že by NKÚ měl kapacitu kontrolovat tyto firmy ve velkém měřítku, náhodné kontroly by měly, jak zdůrazňuje NERV, „minimálně preventivní efekt.“
  7. Podle informací z NKÚ je úřad připraven kontroly v těchto společnostech vykonávat. Ostatně už dnes vykonává kontroly v tzv. „státních podnicích.“ Pokud by byl zrealizován záměr ministerstva zemědělství převést státní podnik Lesy ČR na stoprocentně vlastněnou akciovou společnosti, firma by se paradoxně dostala mimo pravomoci NKÚ.

Vyzýváme vás proto, abyste navrhli a prosadili pozměňovací návrh, který by umožnil NKÚ kontrolu právnických osob, ve kterých má stát nebo samospráva vyšší než 50% majetkovou účast.