Podpořte nás

Díky naším dárcům měníme společnost k lepšímu.
Přidejte se i vy.

Víte, čemu jsme pomohli?

  • Hájíme vaše právo dýchat čistý vzduch. Díky naší žalobě bude muset Ministerstvo životního prostředí vydat nový Program pro zlepšení kvality ovzduší – s jasným časovým plánem a vyčíslením přínosu jednotlivých opatření, aby bylo zřejmé, která z nich jsou prioritní.
  • Ubránili jsme část velmi cenné a chráněné divoké přírody v Jeseníkách před zničením nevhodnými developerskými projekty,
  • Podpořili jsme úsilí lidí proti výstavbě hypermarketu přímo v centru města - ve prospěch citlivějšího nakládání s městským prostorem a vytvoření lepšího místa k životu,
  • Pomohli jsme stovkám občanů začít se dívat jejich městům a úředníkům pod prsty, zapojovat se a zlepšovat své okolí,
  • Reformujeme politiku – omezujeme prostor pro systémovou korupci a rozkrádání státu. Prosadili jsme 5 zákonů - např. poslanci již nemohou na poslední chvíli a nenápadně propašovat nesmyslné přílepky k zákonům, díky zákonu o registu smluv jsme ztransparentnili české hospodaření s veřejnými prostředky a další.
  • .......

Pojďme to spolu dotáhnout ještě dál. Frank Bold je tu pro vás.

Váš dar Frank Bold Society*

Váš dar si lze odečíst ze základu daně. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru**

Pomáhat lidem je třeba neustále, proto je pro nás pravidelná podpora nejlepší

: Kč měsíčně.
: Kč jednorázově

Zvolte způsob platby

Pomozte nám lépe vás poznat

Kontaktní adresa:

Přispívám jako

* – Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis) je neziskový spolek, který spolu s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti tvoří konsorcium Frank Bold.

** 1) Fyzické osoby - Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

2) Právnické osoby - Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

*** – Dary jsou zprostředkovány přes službu Darujme.cz, jejímž provozovatelem je nezisková organizace Nadace VIA.

Uvažujete přispět na dobré věci významnější částkou?

Máte otázku k daňovému odečtu daru? Chcete s něčím poradit?