Pomocí práva řešíme aktuální společenské výzvy — naše práce díky vašim darům

Podporovatelé

...
Jitka Doubnerová

"Jsem ráda, že jsem mohla maličko pomoct. Frank Bold je pro mě zdroj trvalé inspirace ve spolupráci s malými místními neziskovkami a taky mírného optimismu ve výhledech na další život s dolem Turow na Frýdlantsku."

Podporovatelka

...
Zlata Heczková

"Veľmi oceňujem obšírne vysvetlenie možnosti ďalšieho postupu vo veci, ktorá nás, ako obyvateľov v blízkosti základnovej stanice mobilného operátora, momentálne trápi. Ďakujem za Vás čas, ktorý ste venovali preštudovaniu nášho prípadu."

Klientka poradny

...
Michal Tancoš

"Děkuji Frank Bold za Analýzu nástrojů obrany proti výstavbě spalovny ZEVO Cheb. Využil jsem možnosti nechat prověřit státní správou postup chebské radnice při jejím plánování. Vaše práce nám v Chebu pomůže ubránit se výstavbě kontroverzní nadbytečné spalovny."

Klient poradny

Podpořím

pravidelnějednorázově