Pomáháme zdarma ve veřejném zájmu

Díky podpoře donorů můžeme bezplatně radit aktivním občanům, kteří ve veřejném zájmu řeší případy ohrožení životního prostředí, špatného fungování státní správy či korupce. To znamená, že jim nejde jen o jejich soukromou věc, ale hledají cesty, jak zlepšit něco, co se týká velkého množství lidí nebo má velké dopady na životní prostředí.

S jakými dotazy vám například pomůžeme zdarma?

Životní prostředí a zdraví

 • Chceme založit spolek a účastnit se řízení týkajících se ochrany přírody v naší obci, co proto máme udělat?
 • V naší obci má být zrušena část místního parku a kvůli výstavbě má být pokáceno asi 200 zdravých stromů, můžeme s tím jako občané něco dělat?
 • V naší obci má dojít k výstavbě průmyslové zóny na vysoce úrodné zemědělské půdě. Investor zatím nemá žádné povolení, dozvěděli jsme se, že požádal o změnu územního plánu. Máme obavu, že změna projde, protože obec přijala od developera sponzorský dar na výstavbu kanalizace a za to slíbila zohlednění jeho požadavků při změně územního plánu. Chtěli bychom podat k návrhu na změnu územního plánu námitku, jak by námitka měla vypadat? A co se bude dít, pokud bude změna schválena?
 • Bydlím v blízkosti chráněné krajinné oblasti a dozvěděl jsem se, že tam má dojít k masivnímu kácení a výstavbě sjezdovky. Slyšeli jsme, že má proběhnout posuzování vlivů na životní prostředí a budeme moct zaslat svoje připomínky, je to pravda?
 • Jako spolek se zaměřením na ochranu životního prostředí jsme dostávali vyrozumění o zahajování správních řízení. Městský úřad přistoupil k tomu, že již nezasílá vyrozumění o zahájení řízení poštou na adresu spolku, ale vyvěšuje pouze na úřední desce. Postupuje v souladu se zákonem?
 • Rád bych inicioval vytvoření obecné vyhlášky, která by omezovala billboardy na území naší městské části. Může vůbec město nebo městská část takovou vyhlášku vydat?
 • Už dlouho sužuje lidi v našem městě hluk z blízké dálnice. Musí krajská hygienická stanice provést měření hluku na žádost? Máme jako občané právo se účastnit řízení o hlukové výjimce?

Nástroje aktivního občana, dobrá veřejná správa, korupce

 • Můžeme po obci chtít, aby na svém webu zveřejnila, jak který zastupitel nebo radní hlasoval?
 • Kam se máme obrátit, pokud občanům není na zasedání zastupitelstva umožněno se vyjádřit?
 • Obec nám odmítla poskytnout informace o veřejné zakázce na rekonstrukci náměstí, postupovala správně? Má smysl podávat odvolání?
 • Chceme v obci uspořádat referendum, tak, aby se konalo současně s volbami. Starosta nám říkal, že už to nejde stihnout. Jak dlouho celý proces může trvat nejdéle?
 • Žádali jsme o informace městskou firmu, ale odpověděli nám, že se na ně zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Mají pravdu?
 • Chtěli bychom, aby město začalo řešit problém špatně značených přechodů pro chodce u škol. Připravujeme petici. Jak je to s elektronickou peticí, má stejnou platnost jako ta papírová?

Kdy vám mohou formou placených právních služeb pomoci Frank Bold Advokáti?

Životní prostředí a zdraví, stavební právo, dobrá veřejná správa, spolky

 • V naší obci se má budovat kanalizace. Obec téměř všem občanům poslala dopis, že nás připojí na kanalizaci až po zaplacení příspěvku 10.000,- Kč. Víme přitom, že vůči některým občanům, zřejmě kamarádům zastupitelů, postupovala jinak a poplatek nepožadovala. Má postup obce oporu v zákoně?
 • Soused si zřídil těsně vedle mého pozemku skládku, kterou odmítá odstranit. Obracel jsem se na obecní úřad, ale ten situaci odmítá řešit, protože soused je jeho známý.
 • Chtěl bych si postavit rodinný dům, úřad mi ale dělá obstrukce při povolování stavby (vyžaduje další a další stanoviska apod.). Mám obavy, že za tím stojí soused, kterému bych výstavbou zkazil výhled na les. Můžete mi poradit, zda obec činí obstrukce oprávněně a jak se jim případně bránit?
 • Soused si chce postavit dvoupatrový rodinný dům, který nám zcela zastíní náš bungalov a zásadně znehodnotí naši nemovitost. Potřebuje náš souhlas? Kam máme napsat, že se stavbou nesouhlasíme?
 • Chci si postavit ekologický dům se solárními panely, jaká povolení budu potřebovat?
 • Soused si postavil načerno tři domky ve svahu, díky kterým při deštích stéká voda na můj pozemek a způsobuje masivní podmáčení. Kam se mám obrátit?
 • V naší obci má dojít ke změně územního plánu, naše pozemky mají být označeny jako veřejně prospěšné stavby a má přes ně vést silnice. Měli jsme v plánu si na pozemcích postavit rodinný dům. Co máme udělat?
 • Katastrální úřad nám dělá problém se zápisem naší nemovitosti, co máme dělat?
 • Jsme spolek provozující centrum volného času a potřebujeme zkontrolovat, zda máme stanovy v souladu s novým Občanským zákoníkem, můžete se nám na ně podívat?

Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti se dále specializuje na podporu čisté energetiky a je partnerem inovací a firem, které mění svět k lepšímu.

Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je součástí konsorcia Frank Bold a jeho hodnoty - upřímnost a odvahu - promítá do své každodenní práce. Pověstná je svým odpovědným přístupem ke klientům, uznávaná za ochranu práv slabších a známá mezi firmami, které podnikají fér.

Společně jsme mnohokrát dokázali, že člověk není před státem bezmocný. U Nejvyššího správního soudu, který přezkoumává úřední postupy, jsme byli už víc jak dvěstěkrát — s nadprůměrnou úspěšností. Jsme nejúspěšnější českou advokátkou na přezkumy nezákonností v územních plánech — zrušili jsme jich desítky.