Poradna

Platnost stanoviska a zveřejňování na internetu

Měly by být i informace o EIA vedené dle z.č. 244/1992 na http://tomcat.cenia.cz? Platí platnost stanoviska dle zákona č.244/1992 dva roky?

Tento dotaz byl vyřešen dne 11. 5. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V případě, že EIA se řídí zákonem číslo 244/1992 Sb. ve znění novel neexistuje právní povinnost zveřejnění na internetu. Zákon hovoří o způsobu v místě obvyklém, tj. může se jednat o místní rozhlas, zveřejnění v obecním tisku aj.

Nynější zákon o EIA (zákon číslo100/2001 Sb., ve znění novel) přímo hovoří o zveřejnění na internetu.

Z tohoto lze dovodit, že jste informace o probíhajícím posouzení vlivu na ŽP najít na internetu nemusel, neboť tato povinnost zde není (platí pro řízení zahájená před 1.1.2002).

Váš druhý dotaz se týká omezení platnosti stanoviska o posouzení vlivu na životní prostředí. Předchozí zákon (zákon číslo 244/1992 Sb. ve znění novel) žádnou lhůtu, která by omezovala platnost tohoto posouzení neobsahuje.

V nynějším zákoně (zákon číslo 100/2001 Sb., ve znění novel) je v ustanovení § 10 omezena platnost stanoviska na dva roky ode dne vystavení. Platnost však může býti prodloužena a to i opakovaně pokud nedošlo k podstatným změnám.

Každopádně na vaši situaci (posouzení zahájeno před 1.1.2002) bude dopadat starší zákon, který žádné omezení platnosti posouzení vlivu na životní prostředí nestanoví.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta