Poradna

Platnost stanoviska a zveřejňování na internetu

Měly by být i informace o EIA vedené dle z.č. 244/1992 na http://tomcat.cenia.cz? Platí platnost stanoviska dle zákona č.244/1992 dva roky?

Tento dotaz byl vyřešen dne 11. 5. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V případě, že EIA se řídí zákonem číslo 244/1992 Sb. ve znění novel neexistuje právní povinnost zveřejnění na internetu. Zákon hovoří o způsobu v místě obvyklém, tj. může se jednat o místní rozhlas, zveřejnění v obecním tisku aj.

Nynější zákon o EIA (zákon číslo100/2001 Sb., ve znění novel) přímo hovoří o zveřejnění na internetu.

Z tohoto lze dovodit, že jste informace o probíhajícím posouzení vlivu na ŽP najít na internetu nemusel, neboť tato povinnost zde není (platí pro řízení zahájená před 1.1.2002).

Váš druhý dotaz se týká omezení platnosti stanoviska o posouzení vlivu na životní prostředí. Předchozí zákon (zákon číslo 244/1992 Sb. ve znění novel) žádnou lhůtu, která by omezovala platnost tohoto posouzení neobsahuje.

V nynějším zákoně (zákon číslo 100/2001 Sb., ve znění novel) je v ustanovení § 10 omezena platnost stanoviska na dva roky ode dne vystavení. Platnost však může býti prodloužena a to i opakovaně pokud nedošlo k podstatným změnám.

Každopádně na vaši situaci (posouzení zahájeno před 1.1.2002) bude dopadat starší zákon, který žádné omezení platnosti posouzení vlivu na životní prostředí nestanoví.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty