Poradna

Platnost závěru zjišťovacího řízení

Je omezená platnost závěru zjištovacího řízení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 2. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Doba trvání platnosti závěru zjišťovacího řízení zákonem určena není.

Z § 5 odst. 2 z. č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

"Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. - lze usuzovat, že platnost závěru zjišťovacího řízení bude trvat dokud nenastane určitá změna okolností."

V rámci územního řízení, jakožto jeho účastníci (dle § 85 z. č. 183/2006 – stavební zákon), můžete namítat, že závěr zjišťovacího řízení neodpovídá současným okolnostem a tudíž je nutné aby si investor vyžádal nový závěr zjišťovacího řízení.

Stavební úřad by neměl vydat povolení/rozhodnutí, dokud nebude existovat závěr zjišťovacího řízení, který odpovídá aktuální situaci.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta