Poradna

Prodloužení lhůty k vyjádření se k posudku

Chceme požádat o prodloužení lhůty k vyjádření se k posudku v rámci procesu EIA, dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. z důvodu zpracování odborných analýz, které nebudou do 30 dnů hotovy. Za jakých podmínek může krajský úřad tuto lhůtu prodloužit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 10. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) neupravuje možnost prodloužení lhůty.

Zároveň zákon zcela vylučuje subsidiární využití správního řádu (z.č. 500/2004 Sb., dále jen SŘ), který tuto možnost upravuje, tudíž se nedá využít a ani úřad při nejlepší vůli nemá možnost lhůtu prodloužit.

Ustanovení dle § 9 odst. 8 zákona EIA připouští možnost, že úřad přihlédne i k vyjádřením zaslaným po lhůtě. Můžete tedy úřad požádat o prohlášení, zda-li opravdu k později zaslaným vyjádřením přihlédne. I pokud se však úřad oficiálně vyjádří, je nutné toto považovat pouze jako příslib či projev vůle, který není možné vynutit.

V žádosti o tento příslib můžete využít  ustanovení SŘ  § 4 odst. 4 „ správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy“.

V rámci procesu EIA lze tedy využít pouze ustanovení správního řádu hovořící o základních zásadách činnosti správních orgánu, mezi které patří i toto ustanovení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty