Poradna

Máme právo vyjádřit se k článku zveřejněnému v místním periodiku?

V místním periodiku byl zveřejněn článek, který se vás týká a ke kterému chtěli v tomtéž periodiku vyjádřit. Město ale vaši odpověď odmítlo zveřejnit. Má město povinnost odpověď zveřejnit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 6. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Existuje právo požadovat na vydavateli periodického tisku uveřejnění odpovědi. Pokud budou splněny podmínky, které zákon stanoví, musí vydavatel Vaše vyjádření zveřejnit.

Odpověď v periodickém tisku

Podle tiskového zákona (1) lze požadovat zveřejnění odpovědi v případech, kdy bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby. Odpověď se musí omezit pouze na toto skutkové tvrzení a uvést jej na pravou míru, popř. jej zpřesnit nebo doplnit.

Aby měl vydavatel povinnost odpověď zveřejnit, musí být splněno několik podmínek: odpověď musí být písemná, (2) musí být zřejmé, v čem se skutkové tvrzení, obsažené v uveřejněném sdělení, dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby, součástí žádosti musí být také návrh znění odpovědi a žádost o uveřejnění odpovědi musí být vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění napadeného sdělení v periodickém tisku, jinak právo na uveřejnění odpovědi zaniká.

Využít můžete náš Vzor Žádosti o uveřejnění odpovědi.

Co když město odpověď nezveřejní?

Jsou-li podmínky splněny, musí vydavatel zveřejnit odpověď do 8 dnů nebo v nejbližším vydání téhož periodického tisku. (3) V případě, že i přes splnění všech podmínek vydavatel odpověď nezveřejní, máte právo obrátit se na soud. Návrh soudu musí být podán do 15 dní po uplynutí lhůty stanovené pro zveřejnění. (4)

Poznámka

(1) § 10 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)
(2) § 12 tiskového zákona
(3) § 13 tiskového zákona
(4) § 14 tiskového zákona

Manuál vznikl za podpory ministerstva vnitra.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta