Poradna

Musí se obce postarat o opuštěná zvířata?

Chtěl bych se zeptat, zda je povinností obce postarat se o opuštěná zvířata, které občané například najdou na ulici? Jedná se o zákonný postup obce, pokud nalezené kočky kastruje a poté vypouští zpět na ulici? Mohu si nějak ověřit, že je obec opravdu vypouští na ulici? Máme podezření, že je obec utrácí.

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon neříká, jak přesně se má obec o zvířata postarat. Správnost postupu může případně prověřit Ministerstvo vnitra nebo Krajská veterinární správa. Vypouštění koček zpět na ulici je sporné, nejspíš ale obce zákon neporušují. Utratit zvířata však obce nesmějí. Ověřit si, jak obec s kočkami nakládá, můžete prostřednictvím žádosti o informace.

Obec se o nalezené zvíře musí postarat

Pokud odevzdáte obci nalezené zvíře, musí se o něj postarat (1). V praxi se tak většinou děje umístěním zvířete do útulku, který může obec zřídit v rámci výkonu své samostatné působnosti (2). Ze zákona však nevyplývá obci povinnost zřídit útulek, může se tak o zvíře postarat jakýmkoli způsobem. Pokud máte za to, že se obec nestará o nalezená zvířata řádně (dostatečně), můžete podat Ministerstvu vnitra nebo Krajské veterinární správě podnět k provedení kontroly (3).

Kastraci lze provést u opuštěných zvířat, vypuštění na ulici je sporné

Obec se stává vlastníkem zvířete opuštěného - tedy takového zvířete, které dosavadní vlastník nepochybně opustil, například přivázáním k plotu útulku. V takovém případě může obec rozhodnout o provedení nezbytného lékařského zákroku (např. kastrace) Od opuštěného zvířete je třeba odlišit zvíře ztracené, tedy takové zvíře, které se majiteli pouze zaběhlo. V takovém případě vlastnické právo majitele ke zvířeti nadále trvá a obec se stává pouze jeho opatrovníkem do doby, než se majitel o zvíře přihlásí. Pokud se majitel nepřihlásí ve lhůtě čtyř měsíců od chvíle, kdy obec svěřila zvíře do péče osoby provozující útulek, může tato osoba se zvířetem volně nakládat (tedy i provést kastraci) (4). V praxi bude nejčastěji nastávat situace, kdy si obec nebude jistá, zda majitel zvíře skutečně opustil, nebo pouze ztratil. V takovém případě se uplatní právní domněnka, že jde o zvíře ztracené, jehož dosavadní majitel si chce vlastnické právo podržet (5). Okamžitá kastrace proto není v souladu se zákonem.

Obec nesmí zvíře utratit

Usmrtit zvíře je možné jen z důvodů, které zákon výslovně uvádí (nevyléčitelná nemoc, vrozená vada, stáří, ohrožení člověka) (6). Na to, jak obec se zvířaty nakládá, se můžete zeptat prostřednictvím žádosti o informace. Pokud zjistíte, že dochází k utrácení zvířat, můžete podat podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten může obci uložit pokutu až do výše 500 000 Kč (7).

Poznámky:

(1) § 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) a § 13 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
(2) § 24 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
(3) Ministerstvo vnitra může provést kontrolu jednání obce v samostatné působnosti dle § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Krajská veterinární správa dozírá nad dodržováním zákona na ochranu zvířat proti týrání (§ 22 odst. 1 písm. a).
(4) § 1059 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(5) § 1051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(6) § 5 zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
(7) § 27a odst. 1 písm. c) zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty