Poradna

Může o přijetí dotace obcí rozhodnout starosta?

Starosta obce podepsal smlouvu o přijetí dotace obcí, aniž by ji před tím schválilo zastupitelstvo obce. Může takto starosta rozhodnout o přijetí dotace obcí?

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 12. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, může, pokud v obci není zvolena rada obce a danou problematiku si nevyhradilo zastupitelstvo obce.

Co musí schválit zastupitelstvo?

Zastupitelstvo rozhoduje o zásadních otázkách vedení obce, schvaluje rozpočet, dary a dotace vyšší hodnoty apod. Úplný výčet otázek, o nichž musí rozhodnout zastupitelstvo, obsahuje § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zastupitelstvo si však může vyhradit i schvalování dalších otázek.

O ostatních otázkách, které nejsou přímo zákonem určeny zastupitelstvo, ani si je zastupitelstvo nevyhradilo, rozhoduje rada. (1) V případě, že má o věci ze zákona rozhodovat rada obce, ale v dané obci se rada nevolí (to nastane, pokud má zastupitelstvo méně než 15 členů), vykonává její pravomoc starosta. (2)

Schvaluje zastupitelstvo obce smlouvu o poskytnutí dotace?

Zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat poskytování dotací nad 50.000,- Kč obcí (3), schvalování přijetí dotace obcí už ale zastupitelstvu zákonem vyhrazeno není. Z toho důvodu je tak dle zákona oprávněna o věci rozhodovat rada obce, a pokud tato není zvolena, pak starosta obce.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta