Poradna

Je smlouva o dílo uzavřená městskou částí bez doložky neplatná?

Naše městská část neopatřila smlouvu o dílo doložkou schválení zastupitelstvem. Tvrdí, že smlouva o dílo není ve výčtu typů smluv, u nichž se záměr jejich uzavření musí oznamovat předem, a tudíž že doložka není nutná. Má pravdu? Je smlouva bez doložky neplatná?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 2. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Městská část doložku na smlouvu uvést musí. Povinnost stvrdit předchozí schválení zastupitelstvem nebo radou se vztahuje na všechny smlouvy, které vyžadují předchozí zveřejnění nebo souhlas orgánu městské části.

Povinnost opatřit smlouvu doložkou

Doložka stvrzuje, že daná smlouva byla schválena příslušným orgánem obce nebo městské části (zastupitelstvem, radou). Zákon doložku nevyžaduje jen u smluv, jejichž záměr se musí předem zveřejňovat (smlouvy o prodeji, pronájmu apod.), ale též pro smlouvy, které vyžadují předchozí souhlas nebo schválení orgánem obce nebo městské části. Vztahuje se tedy i na smlouvu o dílo. Záměr uzavřít smlouvu o dílo sice nemusí městská část předem avizovat na úřední desce, uzavření smlouvy však musí schválit orgán městské části.

Smlouvu o dílo schvaluje zastupitelstvo nebo rada

Pokud by šlo o smlouvu o dílo týkající se nemovitého majetku, muselo by smlouvu schválit zastupitelstvo. V opačném případě postačí souhlas rady. Doložka pak osvědčuje, že k souhlasu jednoho z těchto orgánů došlo.

Chybějící doložka neznamená neplatnost

To, že na smlouvě chybí doložka, je sice porušením zákona, samo o sobě to ovšem neznamená neplatnost smlouvy. Mnohem důležitější je, zda došlo k předchozímu schválení zastupitelstvem či radou. Pokud orgán městské části smlouvu neschválí (a zákon schválení vyžaduje), smlouva je neplatná kvůli chybějícímu předchozímu schválení orgánem městské části. Pokud naopak ke schválení dojde a vůle je následně projevena např. podpisem smlouvy, smlouva je platná a chybějící osvědčující doložka na platnost nemá žádný vliv.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta