Poradna

Lze prodat majetek obce za poloviční cenu oproti ceně uvedené v záměru?

Obec zveřejnila záměr prodeje pozemku a následně jej zájemci prodala za cenu poloviční. Lze takto postupovat?Mohla obec prodat za nižší cenu, než kterou uvedla v oznámení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obec nesmí snížit cenu, pokud ji zveřejnila v záměru. Obec sice cenu v záměru určit nemusí, ale pokud tak učiní, musí se jí už držet.

Obec musí při převodu majetku splnit následující podmínky (1):

  1. záměr musí být zveřejněn na úřední desce
  2. o naložení s majetkem musí rozhodnout zastupitelstvo nebo rada obce
  3. majetek musí být prodán za tržní cenu

Přečtěte si více o podmínkách převodu obecního majetku v našem manuálu.

Jednou zveřejněná cena se již nesmí měnit

Obec musí v záměru prodeje uvést pouze parcelní čísla, název katastrálního území a případně informaci o tom, zda se jedná o stavební parcelu (2). Cena se v záměru prodeje uvádět nemusí. Dle Metodického doporučení Ministerstva vnitra však dobrovolně uvedená cena obec zavazuje. Pokud obec do svého záměru dobrovolně zahrne další bližší podmínky, předem tak "omezuje" okruh potenciálních zájemců. Od takto zveřejněných podmínek se proto obec nemůže odchýlit. Pokud by obec toto pravidlo porušila a nemovitost např. prodala za nižší cenu, byl by prodej neplatný, obdobně, jako kdyby záměr nezveřejnila vůbec (3).

Majetek musí být prodán za tržní cenu

Vedle toho, že cena v oznámení se lišila od ceny výsledné, můžete také ověřit, zda byl majetek prodán za tržní cenu. Pokud by ho totiž obec prodala pod tržní cenou, jednala by tak navíc nehospodárně se svým majetkem.

Poznámky

(1) § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) Podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se „Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona“. Tím je § 8 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. To potvrzuje také Metodické doporučení Ministerstva vnitra. Více k náležitostem prodeje obcí také v tomto zodpovězeném dotazu.
(3) To plyne i z judikatury - z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011 sp. zn. 32 Cdo 721/2010.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta