Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Musí zastupitel při projednávání dotací oznámit svůj možný střet zájmů?

Porušuje zastupitel zákon, pokud před schvalováním dotace v zastupitelstvu neoznámí svůj možný střet zájmů? Měl by střet zájmů oznámit i zastupitel, který je pouze řadovým členem organizace, o jehož záležitostech se jedná?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 12. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Neoznámením střetu zájmů může dojít ke spáchání přestupku ve smyslu zákona o střetu zájmů. Povinnost oznámit možný střet zájmů platí i pro řadové členy organizací, o jejichž dotacích se hlasuje.

Povinnost oznámit možný střet zájmů

Skutečnost, že je zastupitel v možném střetu zájmů, obecně není sama o sobě překážkou pro jeho účast na hlasování o předmětné záležitosti. Nicméně zákon o střetu zájmů (1) a podpůrně také zákon o obcích (2) stanoví preventivní nástroj, kterým je povinnost zastupitele před hlasováním svůj možný střet zájmů oznámit.

Řadové členství stačí

Taková povinnost se týká například situace, kdy je zastupitel členem spolku, o jehož dotaci je rozhodováno. Stejné závěry se tedy dají vztáhnout i na jiné organizace. To, že jsou zastupitelé jen řadovými členy, podle našeho názoru neznamená, že by byli zbaveni povinnosti toto oznámení učinit. Pro zastupitele plynou určité výhody už z pouhého členství v dané organizaci. Právě vůle členů organizace utváří vůli samotné organizace a rozhoduje o jejich činnostech a krocích. Čím více členů organizace jsou zároveň zastupiteli, tím více roste intenzita případného střetu zájmů.

Z těchto důvodů se domníváme, že neoznámením střetu zájmů může dojít ke spáchání přestupku (3) ve smyslu zákona o střetu zájmů. V úvahu tak připadá podání podnětu k prověření spáchání přestupku, a to na obecní úřad, příp. k policii.  

Poznámky

(1) § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(2) § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(3) § 23 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty