Vzor

Podnět k provedení kontroly obce

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete, pokud chcete docílit provedení kontroly souladu činnosti obce s právními předpisy.

Kontrola slouží k přezkumu výkonu samostatné a přenesené působnosti v případě podezření na rozpor se zákonem nebo jinými právními předpisy. Podnět k provedení kontroly lze jej podat v případě nezákonného postupu obce, který není rozhodnutím či vydaným právním předpisem obce (např. nakládání s obecním majetkem, nesrovnalosti na úřední desce, nesprávné vedení zasedání zastupitelstva). Kontrolu provádí Ministerstvo vnitra v případě samostatné působnosti a krajské úřady v přenesené působnosti. Výsledkem kontroly je protokol o nápravných opatřeních, jejichž splnění je pro orgány obce při výkonu přenesené působnosti závazné. Naproti tomu výsledkem dozoru není protokol a vlastní náprava.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k samostatné a přenesené působnosti najdete v našich manuálech:

 Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech:

Online generátor

Vzor můžete předvyplnit online v našem generátoru podání. Provedeme vás tak náležitostmi a základními variantami krok za krokem.

Otevřít generátor

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.